Ministerstvo zdravotnictví ČR Státní ústav pro kontrolu léčiv MEDICLUB Český zdravotnický server Lékařská komora ČR Svaz pacientů ČR


  Úvod

  Obecné informace

  Představenstvo

  Čestná rada

  Revizní komise

  Akce

  Vzdělávání

  Zápisy z jednání

  Inzerce

 

Odborný seminář 7.6.2017

  
Program:

 • Proč očkujeme – kazuistiky neočkovaných dětí – MUDr. Pavla Mendlová

 

 

Odborný seminář 11.5.2017

  
Program:

 • Lékové interakce u polymorbidního pacienta s fibrilací síní – doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA

 

 

Odborný seminář 20.4.2017

  
Program:

 • 1. Chronické žilní onemocnění z pohledu angiologa – MUDr. Podpěrová Monika
 • 2. Komplexní péče o pacienta s venosním bércovým vředem – MUDr. Kubarič Petr

 

 

Odborný seminář 28.3.2017

  
Program:

 • Lokální léčba v dětské dermatologii – prim. MUDr. Štěpánka Čapková

 

 

Odborný seminář 12.1.2017

  
Program:

 • Hypertenze a dyslipidémie, dvě diagnozy jedno řešení – MUDr. Renata Štěpanovová, Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

 

 

Zápis z jednání 13.12.2016

  
Zápis z jednání představenstva OS LK Benešov dne 13.12.2016

 

 

XXXI. sjezd ČLK Praha

  
XXXI. sjezd ČLK Praha  -  Očima delegátů z Benešova

 

 

Členské příspěvky na rok 2017

 

Vážená paní doktorko, pane doktore,
na základě usnesení sjezdu ČLK byla stanovena výše členského příspěvku ČLK pro rok 2017 v nezměněné výši, takto:

skupina 1

soukromí lékaři a lékaři ve vedoucí funkci

2.930,- Kč

skupina 2

zaměstnanci a ostatní lékaři

2.140,- Kč

skupina 3a

absolventi neplatící - v kalendářním roce, kdy lékař ukončil lékařskou fakultu, a i v kalendářním roce následujícím je osvobozen od placení příspěvku na činnost, bez ohledu počátku výkonu lékařského povolání

0,- Kč

skupina 3b

absolventi platící - ve 3. kalendářním roce, po ukončení lékařské fakulty, platí lékaři pouze snížený příspěvek, bez ohledu počátku výkonu lékařského povolání

950,- Kč

skupina 4

nepracující důchodci

470,- Kč

skupina 6

lékařky na mateřské dovolené - stav k 1.3.2013 + písemné prohlášení (každoročně)!

0,- Kč

skupina 7

pozdní vstup

10.000,- Kč

Rozhodnutím představenstva OS ČLK Benešov nepracující důchodci nad 75 let jsou od platby osvobozeni = neplatí.

Členové/členky pobírající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou (skupina 6) mohou být do této skupiny zařazeni jen v případě, že na sekretariát OS ČLK doručí prohlášení, že jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a nepracují.

Příspěvek na činnost je splatný předem k 1.3.2015. Stanovení výše členského příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku, t j.  k 1.3.

Platbu proveďte bankovním převodem z Vašeho účtu na účet ČLK č. 320209399/0800, jako variabilní symbol je třeba použít Vaše datum narození.

Pokud nemáte účet, platbu je možno provést v kanceláři OS ČLK u paní Šimákové 604640615.

Prohlášení ve spodní části dopisu, prosím, vyplňte a vraťte na adresu: OS ČLK, Máchova 400, 256 01 Benešov  nebo pošlete jen e-mail zprávu.

Dopis včetně prohlášení .....

 

 

Odborný seminář 8.12.2016


Program:

 • Novinky v přednemocniční neodkladné péči
 • Neodkladná resuscitace v terénu
 • Medicína katastrof jako méně viditelná část práce ZZS

Přednáší prim. MUDr. Michal Gozon – Zdravotnická záchranná služba Benešov

  

 

Školení 1.11.2016


V úterý 1.11.2016 od 16,00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti ředitelství nemocnice pro terénní lékaře školení v resuscitaci a BOPZ a PO.

 

Slavnostní okresní shromáždění 13.10.2016


Program:

 • 16,30 hodin – úvodní slovo – MUDr. Petr Kubarič – předseda OS čLK, zpráva Revizní komise – MUDr. Vladimír Bouček – předseda RK
 • 17,00 hodin – vystoupení Ireny Budweiserové
 • 18,00 hodin – pohoštění
 • 19,00 – 22,00 hodin – bowling a posezení

  

 

Odborný seminář 8.9.2016


Program:

 • Zajímavé nekroptické případy

  

 

Příspěvek na akci


OS ČLK přispělo na akci „zdravotnictví volá o pomoc“ částkou Kč 28 500,- (Kč 100,-/platící člen OS ČLK Benešov).

  

 

Odborný seminář 14.6.2016


Program:

 • Co je v roce 2016 nového v antikoagulační terapii?
  Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., MUDr, Vladimír Čech

  

 

Odborný seminář 9.6.2016


Program:

 • Diagnostika a léčba idiopatické plicní fibrózy – prim. MUDr. Jiří Votruba, 1. Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN Praha
 • Idiopatická fibróza z pohledu radiologa – MUDr. Jiří Beneš, PhD., Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
 • Intersticiální plicní procesy – zkušenosti – prim. MUDr. Michal Bláha, MUDr. Markéta Bláhová, plicní ambulance Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

  

 

Odborný seminář 2.6.2016


Program:

 • Nutriční programování – MUDr. Petr Tláskal, CSc., FN Motol Praha

  

 

Odborný seminář 31.5.2016


Program:

 • Novinky v diagnostice a léčbě chorob slinivky břišní – prof. MUDr. Julius špičák, CSc. - Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie

  

 

Odborný seminář 12.5.2016


Program:

 • Pacient s dušností – diferenciální diagnostika - MUDr. David Ambrož, PhD., Centrum pro plicní hypertenzi II. interní kliniky  Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha
 • Plicní arteriální hypertenze - diagnostika a léčba - MUDr. Hikmet Al-Hiti, PhD., Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze, Kardiologická klinika IKEM, Praha
 • Chronická tromboembolická plicní hypertenze – diagnostika a léčba - Doc. MUDr. Pavel Jansa, PhD., Centrum pro plicní hypertenzi II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha

  

 

Odborný seminář 26.4.2016


Program:

 • Jaterní steatóza – MUDr. Michal Oščipovský

  

 

Odborný seminář 14.4.2016


Program:

 • Využití vitamínu D v praxi lékaře – nové poznatky – MUDr. Božena Kalvachová, CSc.

  

 

Odborný seminář 11.2.2016


Program:

 • Přehled příčin úmrtí u pitvaných zemřelých v benešovské nemocnici od roku 1984
 • Přehled výskytu nádorových onemocnění u této populace
 • Diskuze

Přednášející prim. MUDr. Barbora Prchlíková, MUDr. František Havlíček

 

 

Odborný seminář 28.1.2016


Program:

 • Zajímavé nekroptické a bioptické případy – prim. MUDr. Barbora Prchlíková a MUDr. František Havlíček – patologicko anatomické oddělení nemocnice Benešov
 • Diskuze

 

Odborný seminář 14.1.2016


Program:

 • Paliativní péče a její postavení v péči o nemocné s nevyléčitelným onemocněním, indikace hospicové paliativní péče
 • Mobilní lůžkový Hospic Dobrého Pastýře čerčany – možnosti spolupráce s praktickými lékaři a se zdravotnickými zařízeními
 • Kazuistiky

Začátek v 15,30 hodin
Místo konání: jídelna nemocnice Benešov

 

Zápis z jednání 9.12.2015

  
Zápis z jednání představenstva OS LK Benešov dne 9.12.2015

 

Slavnostní shromáždění v pivovaře

  
Krátké ohlédnutí za slavnostním shromážděním OS ČLK Benešov dne 10.9. 2015

 

Odborný seminář 10.12.2015

  
Seminář pro lékaře 10.12.2015 se nekoná.
 

Pozvánka na odborný seminář 12.11.2015

  
Program:

 • Úvodní slovo – prim. MUDr. Stanislav Matoušek – gynekologicko porodnické oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
 • Interdisciplinární pohled na hormonální antikoncepci – MUDr. Oldřich šottner – ambulantní gynekolog z Vysočiny
 • Hormonální léčba děložních myomů – ulipristal acetát – MUDr. Roman Kříž – ambulantní gynekolog Benešov
 • Lisvy, nová COC ve formě matrixové transdermální náplasti – Bc. Jiřina Michlová – Gedeon Richter Marketing čR

 

Pozvánka na odborný seminář 13.10.2015

  
Program:

 • Význam vitamínu D pro děti a dospívající – MUDr. Božena Kalvachová

 

Slavnostní Okresní shromáždění lékařů 10.9.2015

  
Program:

 • 16,30 hodin - prohlídka pivovaru
 • 19,00 hodin - úvodní slovo a zpráva o činnosti OS čLK Benešov – předseda MUDr. Petr Kubarič
 • kulturní program – vystoupení Eric Clapton Revival Praha
 • pohoštění

 

Pozvánka na odborný seminář 10.9.2015

  
Program:

 • Příprava pacienta před koloskopií

 

Pozvánka na odborný seminář 11.6.2015

  
Program:

 • Praktický přístup k diagnostice a terapii diabetu v dětství a adolescenci – doc. MUDr. Zdeněk šumník, PhD. – Pediatrická klinika FN Motol

 

Pozvánka na odborný seminář 9.4.2015

  
Program:

 • Neuroinfekce – kazuistiky – MUDr. Loudová Petra a MUDr. Zusková Martina – dětské oddělení nemocnice
 • Enterální a parenterální výživa v intenzivní medicíně – MUDr. Kopečková Martina – anesteziologicko resuscitační oddělení nemocnice

 

Pozvánka na odborný seminář 12.3.2015

  
Program:

 • Hyponatrémie při nadbytku čisté vody. „Otrava vodou“ kazuistika – MUDr. Pavel Zídek anesteziologicko resuscitační oddělení nemocnice Benešov
 • Základní RTG projekce – MUDr. Lydia Žužová RTG oddělení nemocnice Benešov

 

Pozvánka na odborný seminář 12.2.2015

  
Program:

 • Ovlivnění bolesti pohybového aparátu u rizikových skupin pacientů kolagenovými injekcemi – teorie, kazuistiky, praktické provádění.
 • Využití infuzní terapie Vitaminu C a glutathionu. As. MUDr. Hana Jarošová Ph.D. – lékařka FRM Říčany a 1. LF UK, katedra revmatologie
 • Potransfuzní reakce – MUDr. Petr Šrámek, nemocnice Benešov oddělení hematologie a transfuze

 

Pozvánka na odborný seminář 13.1.2015

  
Program:

 • Zdravotnické právo - Přednášející MUDr. Michal Čillík

 

Seminář 8.1.2015 se nekoná

Odborný seminář pro lékaře 8.1.2015 se nekoná

 

Členské příspěvky na rok 2015

 

Vážená paní doktorko, pane doktore,
na základě usnesení sjezdu ČLK byla stanovena výše členského příspěvku ČLK pro rok 2015 v nezměněné výši roku 2014 a to takto:

skupina 1

soukromí lékaři a lékaři ve vedoucí funkci

2.930,- Kč

skupina 2

zaměstnanci a ostatní lékaři

2.140,- Kč

skupina 3a

absolventi neplatící - v kalendářním roce, kdy lékař ukončil lékařskou fakultu, a i v kalendářním roce následujícím je osvobozen od placení příspěvku na činnost, bez ohledu počátku výkonu lékařského povolání

0,- Kč

skupina 3b

absolventi platící - ve 3. kalendářním roce, po ukončení lékařské fakulty, platí lékaři pouze snížený příspěvek, bez ohledu počátku výkonu lékařského povolání

950,- Kč

skupina 4

nepracující důchodci

470,- Kč

skupina 6

lékařky na mateřské dovolené - stav k 1.3.2013 + písemné prohlášení (každoročně)!

0,- Kč

skupina 7

pozdní vstup

10.000,- Kč

Rozhodnutím představenstva OS ČLK Benešov nepracující důchodci nad 75 let jsou od platby osvobozeni = neplatí.

Členové/členky pobírající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou (skupina 6) mohou být do této skupiny zařazeni jen v případě, že na sekretariát OS ČLK doručí prohlášení, že jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a nepracují.

Příspěvek na činnost je splatný předem k 1.3.2015. Stanovení výše členského příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku, t j.  k 1.3.

Platbu proveďte bankovním převodem z Vašeho účtu na účet ČLK č. 320209399/0800, jako variabilní symbol je třeba použít Vaše datum narození.

Pokud nemáte účet, platbu je možno provést v kanceláři OS ČLK u paní Šimákové 604640615.

Prohlášení ve spodní části dopisu, prosím, vyplňte a vraťte na adresu: OS ČLK, Máchova 400,

256 01 Benešov  nebo pošlete jen e-mail zprávu.

Dopis včetně prohlášení .....

 

Vánoční koncert 11.12.2014

 

 

Pozvánka na odborný seminář 11.12.2014

  
Program:

 • Operace ventrální kýly dle Rivese – MUDr. Cihelková Linda – chirurgické oddělení nemocnice Benešov
 • Sialoendoskopie – současné možnosti – prim. MUDr. Kraus Jaroslav – ORL oddělení nemocnice Benešov
 • Rhinophyma – patofyziologie, diagnostika, léčba – MUDr. Uhercová Daniela – ORL oddělení nemocnice Benešov

 

Pozvánka na odborný seminář 25.11.2014

  
Program:

 • Nutriční programování pro zdraví budoucích generací – prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc., dětské oddělení  FN Motol

 

Seminář 13.11.2014 se nekoná

Odborný seminář pro lékaře 13.11.2014 se nekoná

 

Usnesení z 10.9.2014

Usnesení z 10.9.2014       

Zápis z jednání 10.9.2014

Zápis z jednání 10.9.2014

Pozvánka na odborný seminář 5.11.2014

  
Program:

Jak poznáme a jek řešíme hyperandrogenní stav v dětství a adolescenci – doc. MUDr. Marta Šnajderová – FN Motol

Význam 2 dávek Cervarixu v prevenci karcinomu děložního čípku – MUDr. Pavla Mendlová 

 

Volební okresní shromáždění 9.10.2014

Představenstvo OS ČLK Benešov svolává

Volební okresní shromáždění členů OS ČLK Benešov

které se uskuteční ve čtvrtek 9.10.2014 v 15.45 hodin
ve velké zasedací místnosti ředitelství nemocnice v Benešově

 

Pozvánka na odborný seminář 23.10.2014

  
Program:

 • Zajímavé nekroptické a bioptické případy – prim. MUDr. František Havlíček a MUDr. Barbora Prchlíková – patologicko anatomické oddělení nemocnice Benešov
 • Proces zpracování bioptického materiálu v histologické laboratoři se zaměřením na faktory ovlivňující dobu odezvy laboratoře – MUDr. Barbora Prchlíková – patologicko anatomické oddělení nemocnice Benešov

 

 

Pozvánka na odborný seminář 9.10.2014

  
Program:

 • Pneumonie v dětském věku – MUDr. Klára Bechyňová a MUDr. Magda Tomášková – dětské oddělení nemocnice Benešov
 • Ultrazvukový nález chromozomálních vad v prvním a druhém trimestru – MUDr. Dagmar Smetanová – gynekologicko porodnické oddělení nemocnice Benešov

 

Odborné semináře

  
Opět začínáme s našimi pravidelnými odbornými semináři pro lékaře. Ale tentokrát nezačneme 11.9.2014, jak bylo v plánu, ale 9. října 2014. Důvodem jsou technické úpravy v zasedací místnosti ředitelství.

!!!Seminář 12.9.2014 nebude, sejdeme se až 9.10.2014!!!

Bc. Eva Šimáková
vedoucí personálního a mzdového oddělení

 

Pozvánka na odborný seminář 12.6.2014

  
Program:

 • Současné zásady předoperačního a předanesteziologického vyšetření – MUDr. Jana Nekovářová ARO nemocnice Benešov
 • Problematika interního lékařství – prim. MUDr. Josef Stibor – interní oddělení  nemocnice Benešov

 

 

Pozvánka na odborný seminář 29.4.2014

  
Program:

 • Povinné očkování v ordinaci PLDD – MUDr. Pavla Mendlová – Medical Adviser, GSK
 • Novorozenec na hranici zralosti („late preterm“) v ordinaci PLDD – MUDr. Marcela Černá – ÚPMD Praha

 

Pozvánka na odborný seminář 10.4.2014

  
Program:

 • Kolitida vyvolaná Clostridium difficile – MUDr. Z.  Krobová – OKM nemocnice Benešov
 • Rychlá laboratorní diagnostika mykobakterií – RNDr. M. Müllerová – CITYLAB
 • Informace o současné situaci a očkování proti TBC v ČR – MUDr. M. Bláhová – Pneumologická ambulance nemocnice Benešov + RNDr. M. Müllerová, CITYLAB
 • Biologická léčba a vztah k latentní tuberkulóze – MUDr. Z. Perná – MEDICON

 

Upozornění

  
Informace pro lékařky/lékaře, kteří využívají oprávnění k předpisu léčiv od ČLK, aby sledovali platnost oprávnění (2 roky) a včas si písemně požádali o nové oprávnění. Zpětně není možné oprávnění vystavovat. V případě, že oprávněním není platné, zdravotní pojišťovna může požadovat úhradu předepsaných léků.

 

Pozvánka na odborný seminář 26.3.2014

  
Program:

 • Atopický ekzém – co nového? – prim. MUDr. Štěpánka Čapková – dermatologické oddělení pro děti FN Motol

 

Pozvánka na odborný seminář 13.3.2014

  
Program:

 • Virtuální kolonoskopie – MUDr. Richter Jakub – RTG oddělení nemocnice Benešov
 • Endometriosa – MUDr. Fris Miroslav – gynekologicko porodnické oddělení nemocnice Benešov
 • Paliativní péče s aspektem na spolupráci s ambulancí a domácí péčí – MUDr. Dvořáková Tereza a Mgr. Vacková Marta – RUAH o.p.s.

 

Pozvánka na odborný seminář 13.2.2014

  
Program:

 • Dětská gynekologie – mezioborová spolupráce – MUDr. Fujerová Markéta – gynekologicko porodnické oddělení nemocnice Benešov
 • Rehabilitační ústav Kladruby – MUDr. Moses Karel
 • Problematika perorálních antikaogulancií v chirurgii – MUDr. Habart František – chirurgické oddělení nemocnice Benešov

 

Členské příspěvky na rok 2014

 

Vážená paní doktorko, pane doktore,
na základě usnesení sjezdu ČLK byla stanovena výše členského příspěvku ČLK pro rok 2014 v nezměněné výši roku 2013 a to takto:

skupina 1

soukromí lékaři a lékaři ve vedoucí funkci

2.930,- Kč

skupina 2

zaměstnanci a ostatní lékaři

2.140,- Kč

skupina 3a

absolventi neplatící - v kalendářním roce, kdy lékař ukončil lékařskou fakultu, a i v kalendářním roce následujícím je osvobozen od placení příspěvku na činnost, bez ohledu počátku výkonu lékařského povolání

0,- Kč

skupina 3b

absolventi platící - ve 3. kalendářním roce, po ukončení lékařské fakulty, platí lékaři pouze snížený příspěvek, bez ohledu počátku výkonu lékařského povolání

950,- Kč

skupina 4

nepracující důchodci

470,- Kč

skupina 6

lékařky na mateřské dovolené - stav k 1.3.2014 + písemné prohlášení (každoročně)!

0,- Kč

skupina 7

pozdní vstup

10.000,- Kč

Příspěvek na činnost je splatný předem k 1.3.2014. Stanovení výše členského příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku, t j.  k 1.3.

Platbu proveďte bankovním převodem z Vašeho účtu na účet ČLK č. 320209399/0800, jako variabilní symbol je třeba použít Vaše datum narození.

Pouze pokud nemáte účet, platbu je možno provést v kanceláři OS ČLK u paní Šimákové 604640615.

Prohlášení ve spodní části dopisu, prosím, vyplňte a vraťte na adresu: OS ČLK, Máchova 400,

256 01 Benešov  nebo pošlete jen e-mail zprávu.

Dopis včetně prohlášení .....

 

Pozvánka na odborný seminář 17.12.2013

  
Program:

 • Některé vzácnější choroby srdce – kazuistiky 
 • Patologové, kteří svými prvními popisy na světě přispěli k rozvoji oboru - Prim. MUDr. František Havlíček a MUDr. Barbora Prchlíková
 • Diskuze

 

Pozvánka na odborný seminář 12.12.2013

  
Program:

 • Volné  radikály v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění
  1. Homeostáza a volné  radikály - prof. MUDr. Richard Rokyta DrSc.
  2. Oxidační stres a antioxidační terapie u akutních a chronických nemocí. - MUDr. Václav  Holeček
  3. Využití antioxidantů  v  prevenci. - MUDr. René Vlasák
 • Krystaloidy a koloidy další dějství nikdy nekončícího příběhu - prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

 

Pozvánka na odborný seminář 19.11.2013

  
Program:

 1. Resuscitace novorozence, nejčastější chyby a omyly – doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA - Ústav pro péči o matku a dítě Praha Podolí
 2. Diskuze a občerstvení

 

Pozvánka na odborný seminář 14.11.2013

  
Program:

 1. Indikace a formy dlouhodobé domácí oxygenoterapie – MUDr. Markéta Bláhová – pneumologická ambulance Benešov
 2. Zdravotnická záchranná služba v roce 2013 - MUDr. Michal Gozon – Zdravotnická záchranná služba Benešov
 3. Informace z nemocnice

 

Pozvánka na odborný seminář 13.11.2013

  
Program:

 1. Prevence CMP a systémové embolizace rivaroxabanem - MUDr. Josef Slabý
 2. Diskuze

 

Pozvánka na odborný seminář 10.10.2013

  
Program:

 1. PSA – význam a klinická interpretace výsledků - MUDr. Rejzek Jan – urologická ambulance Vlašim
 2. Změna léčby intenzivní na léčbu paliativní – prim. MUDr. Maršík Stanislav – ARO nemocnice Benešov
 3. Informace z nemocnice

 

Fotogalerie z odborného semináře 12.9.2013

  
 

 

Pozvánka na odborný seminář 12.9.2013

  
Program:

 • 16,00 hodin prohlídka zámku Konopiště
 • v 17,30 hodin se sejdeme na spodní terase zámku, kde bude následovat:
 • zpráva o činnosti OS ČLK Benešov: předseda MUDr. Kubarič
 • kulturní program: vystoupení houslového virtuóze Pavla Šporcla
 • pohoštění

 

Poptávka na praktického lékaře

  
Město Pyšely nabízí prostory pro provoz praktického lékaře na 2 dny v týdnu. Ordinace je poblíž náměstí.

Nájem nepožadujeme.
V případě zájmu nás kontaktujte:

Tel: 323 647 218
e-mail: urad@pysely.cz

Martina Svobodová
MěÚ Pyšely

 

Pozvánka na odborný seminář 13.6.2013

  
Předprázdninový odborný seminář pro lékaře, se uskuteční 13.6.2013 od 15,00 hodin v zasedací místnosti ředitelství nemocnice Benešov

 1. Tuberkuloza – stále aktuální problém – MUDr. Michal Bláha – pneumologická ambulance nemocnice Benešov
 2. Sepse – MUDr. Jana Pěkná – ARO nemocnice Benešov
 3. Význam edukace v léčbě pacientů s diabetem léčených inzulínem – MUDr. Lenka Tulachová – diabetologická ambulance nemocnice Benešov
 4. Informace z nemocnice

 

Pozvánka na odborný seminář 9.5.2013

  
Pravidelný odborný seminář pro lékaře, se uskuteční ve čtvrtek 9.5. 2013 a bude trochu netradiční.

od 14,00 do 15,00 hodin bude pro Vás k prohlídce otevřeno nové oddělení hematologie a transfuze – k návštěvě Vás srdečně zve prim. MUDr. Vladimír Bouček

v 15,00 hodin se tradičně sejdeme v zasedací místnosti ředitelství a budeme pokračovat zajímavým programem:

 1. Bronchoskopie – MUDr. Michal Bláha – pneumologická ambulance nemocnice Benešov
 2. Úloha laparoskopie v léčbě náhlých příhod břišních – MUDr. Ondřej Stáňa – chirurgie nemocnice Benešov
 3. Informace z nemocnice

 

Zápis z jednání 14.2.2013

Zápis z jednání 14.2.2013

Petice občanů CR za zachování fungujícího zdravotnictví

  
Petice občanů CR za zachování fungujícího zdravotnictví

OS ČLK Benešov se připojilo  k  akci ČLK a od  pacientů sbírá souhlasné podpisy  ve svých ambulancích. Zatím jsem odeslali  350 podpisů do centra  ČLK Všem zúčastněným děkuji za spolupráci.

MUDr. Petr Kubarič, předseda OS ČLK Benešov
 

Pozvánka na odborný seminář 14.3.2013

 odborný seminář pro lékaře se uskuteční
ve čtvrtek 14.3. 2013 od 15.00  hodin
v zasedací místnosti ředitelství nemocnice v Benešově

Program:

 1. Klíšťata, jimi přenášené nákazy a možnosti prevence – MUDr. Marie Vařílková – dětské oddělení nemocnice Benešov
 2. Artoskopická operativa – MUDr. Robert Pituch – ortopedické oddělení nemocnice Benešov
 3. Kraciocerebrální traumata – MUDr. Linda Čechová – neurologické oddělení nemocnice Benešov
 4. Informace z nemocnice

Seminář bude zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK a ohodnocen 3 kreditními body.
 

Plán odborných seminářů na rok 2013

 

Plán odborných seminářů pro lékaře na rok 2013

 

Pozvánka na odborný seminář 14.2.2013

Odborný seminář pro lékaře se uskuteční
ve čtvrtek 14.2. 2013 od 15.00  hodin
v zasedací místnosti ředitelství nemocnice v Benešově

Program:

 1. Urogynekologické problémy a řešení inkontinence – MUDr. Igor Madzin – gynekologicko porodnické oddělení nemocnice Benešov
 2. Kompenzační pomůcky – prim. MUDr. Marie Mrvová, paní Milena Bejčková – rehabilitační oddělení nemocnice Benešov
 3. Vertebrogenní algické a kořenové syndromy – MUDr. Daniela Sulíková – neurologické oddělení nemocnice Benešov
 4. Informace z nemocnice

Seminář bude zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK a ohodnocen 3 kreditními body.

 

Pozvánka na odborný seminář 31.1.2013

 

Seminář 31.1.2013 - zdravotnické právo je z důvodu onemocnění lektora
zrušen. Náhradní termín bude včas oznámen.


Seminář na téma „Zdravotnické právo“ se uskuteční

ve čtvrtek 31.1.2013 od 12.30  hodin

v zasedací místnosti ředitelství nemocnice v Benešově

Přednášející MUDr. Michal Čillík,
 Clinical Research Foundation, spol. s r.o.

Seminář bude zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK a ohodnocen 3 kreditními body.

 

Členské příspěvky na rok 2013

 

Vážená paní doktorko, pane doktore,
na základě usnesení sjezdu ČLK byla stanovena výše členského příspěvku ČLK pro rok 2013 takto:

skupina 1

soukromí lékaři a lékaři ve vedoucí funkci

2.930,- Kč

skupina 2

zaměstnanci a ostatní lékaři

2.140,- Kč

skupina 3a

absolventi neplatící - v kalendářním roce, kdy lékař ukončil lékařskou fakultu, a i v kalendářním roce následujícím je osvobozen od placení příspěvku na činnost, bez ohledu počátku výkonu lékařského povolání

0,- Kč

skupina 3b

absolventi platící - ve 3. kalendářním roce, po ukončení lékařské fakulty, platí lékaři pouze snížený příspěvek, bez ohledu počátku výkonu lékařského povolání

950,- Kč

skupina 4

nepracující důchodci

470,- Kč

skupina 6

lékařky na mateřské dovolené - stav k 1.3.2013 + písemné prohlášení (každoročně)!

0,- Kč

skupina 7

pozdní vstup

10.000,- Kč

Příspěvek na činnost je splatný předem k 1.3.2013. Stanovení výše členského příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku, t j.  k 1.3.

Platbu proveďte bankovním převodem z Vašeho účtu na účet ČLK č. 320209399/0800, jako variabilní symbol je třeba použít Vaše rodné číslo.

Pouze pokud nemáte účet, platbu je možno provést v kanceláři OS ČLK u paní Šimákové 604640615.

Prohlášení ve spodní části dopisu, prosím, vyplňte a vraťte na adresu: OS ČLK, Máchova 400,

256 01 Benešov  nebo pošlete e-mail zprávu.

Dopis včetně prohlášení .....

Rozbor hospodaření za rok 2011

 

Rozbor hospodaření OS ČLK Benešov za rok 2011

 

Odborný seminář

Seminář se koná ve čtvrtek 10.1. 2013 od 15.00  hodin
v zasedací místnosti ředitelství nemocnice v Benešově

Program:

 1. Erysipel z pohledu dermatologa – MUDr. Lenka Džubáková – dermatologická ambulance nemocnice Benešov
 2. Obrazy z akutní kardiologie uplynulého desetiletí – MUDr. Michal Oščipovský – interní oddělení nemocnice Benešov
 3. Klinická enterální výživa
 4. Informace z nemocnice

Seminář bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK a ohodnocen 3 kreditními body.

 

 

Informace

INFORMACE:

Představenstvo OS ČLK Benešov doporučuje členům okresního sdružení využít stávajících podmínek stavovského předpisu č. 16 a požádat si o vydání dokladu o účasti v systému celoživotního vzdělávání – Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů. Doklady ze vzdělávacích akcí zašlete na adresu kanceláře OS ČLK, Máchova 400, Benešov. Pověřený člen představenstva OS ČLK – MUDr. Marie Mrvová posoudí, zda lékař splňuje podmínky pro vydání Diplomu. Diplom zpracuje kancelář OS a po podpisu předsedou OS ČLK předá lékaři.
 

Stanovisko k institutu hostujících osob

 

Stanovisko právního oddělení k institutu hostujících osob

Stanovisko k institutu hostujících osob

 

Akreditační komise

Praha, 31.8.2010

Vážené kolegyně a kolegové,

Jak jsem vás již informoval dopisem 17.8.2010 Ministerstvo zdravotnictví ČR zřizuje jako svůj poradní orgán akreditační komise pro příslušné obory specializačního vzdělávání. V souladu s § 15 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění navrhla ČLK za členy akreditačních komisí pro obory specializačního vzdělávání členy představenstva ČLK, členy VR ČLK a předsedy oborových komisí ČLK, a to vždy v souladu s jejich specializovanou způsobilostí.

 V příloze naleznete tentokrát již Ministerstvem zdravotnictví autorizovaný seznam současných členů akreditačních komisí. Odborníci, kteří byli nominovaní mimo jiné i ze strany ČLK, a byli Ministerstvem jmenovaní, jsou vyznačeni barevně.

Jak jsem vás již informoval, jedním z výsledků mého jednání s novým ministrem docentem Hegerem je příslib, že pan ministr bude jmenovat za členy akreditačních komisí další členy nominované Českou lékařskou komorou.

Vzhledem k tomu, že by se mělo jednat především o odborníky z praxe, tedy například o primáře z nemocnic nebo o soukromé lékaře, žádám vás tímto o spolupráci při tvorbě jejich seznamu. Své návrhy na další členy akreditačních komisí zasílejte na adresu: kancelář@clkcr.cz a v kopii na vr@clkcr.cz

Návrh musí vedle jména nominovaného obsahovat též popis jeho kvalifikace a zejména specifikaci oboru, do jehož akreditační komise daného odborníka nominujete. Vzhledem k  tomu, že na moji výzvu z 17.8.2010 reagovalo dosud pouze několik z vás, požádám pana ministra o prodloužení termínu tak, abychom jeho vstřícné nabídky dokázali lépe využít. Žádám vás tedy ještě jednou o spolupráci a o zaslání dalších nominačních návrhů.

S kolegiálním pozdravem

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

 

aktualni seznam clenu ak - stav leto 2010.doc
akreditacni komise - nominace - navrhy k 100831.xls
 

 

Členské příspěvky se v roce 2010 nezvyšují

Dobré zpráva pro členy České lékařské komory:

1. příspěvky za rok 2010 se nezvyšují

2. Lékař – absolvent je osvobozen od placení v kalendářním roce, kdy ukončil lékařskou fakultu, i v roce následujícím, a ve třetím roce zaplatí nižší částku.

 Celý text ...

 

Volba představenstva, čestné rady a rev. komise

                                        Vážení kolegové,

3.11 2009  jsem se sešli v  zastoupení 10% lékařského stavu benešovského okresu, abychom si zvolili nové představenstvo, revizní komisi, čestnou radu , zástupce na sněm ČLK a předsedu.

Všem lékařům, kteří dosud pracovali v těchto čestných funkcích bych rád poděkoval za zodpovědnou práci. Staronovým členům i novému vedení OS ČLK  přeji hodně sil do dalšího období a děkuji.

Na žádost MUDr. Kubka jsem kandidoval na předsedu OS ČLK. Souhlasím s jeho názory  na Komoru a  na směr jakým by se mělo  ubírat české zdravotnictví. Proto jsem souhlasil s kandidaturou.

   Děkuji těm 10% z   počtu  lékařů, kteří přišli na schůzi   a vyjádřili svůj názor hlasováním.

        16.11.2009, MUDr. Kubarič , předseda OS ČLK  Benešov

 

Zápis z volebního shromáždění

Zápis z volebního shromáždění členů OS ČLK Benešov ze dne  3.11.2009

Zápis ke stažení ve formátu PDF

 

Nové formuláře

Nové formuláře ke stažení ve formátu PDF:

žádost o přijetí za člena ČLK
žádost o vydání licence

 

E-mailové adresy

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, prosím o sdělení Vaší e-mail adresy pro zrychlení a zlevnění komunikace mezi sekretariátem a Vámi.

Děkuji za spolupráci

Eva Šimáková
sekretářka OS ČLK Benešov

Specializovaná způsobilost

MUDr. Roman Mrva - dopis na téma
specializovaná způsobilost
Více...

 


  Brno-město

  Děčín

  Frýdek-Místek

  Kolín

  Ústí nad Orlicí

  Zlín

  Příbram

Webmaster: CipoComputer (2001-2017)